BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//Microsoft Corporation//Outlook 16.0 MIMEDIR//EN VERSION:2.0 METHOD:REQUEST X-MS-OLK-FORCEINSPECTOROPEN:TRUE BEGIN:VTIMEZONE TZID:Turkey Standard Time BEGIN:STANDARD DTSTART:16010101T000000 TZOFFSETFROM:+0300 TZOFFSETTO:+0300 END:STANDARD END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT ATTENDEE;CN=olcay.ashchi@gmail.com;RSVP=TRUE:mailto:olcay.ashchi@gmail.com ATTENDEE;CN=sezermert559@gmail.com;RSVP=TRUE:mailto:sezermert559@gmail.com ATTENDEE;CN=arifkarpuzoglu@gmail.com;RSVP=TRUE:mailto:arifkarpuzoglu@gmail. com ATTENDEE;CN=ozermert26@gmail.com;RSVP=TRUE:mailto:ozermert26@gmail.com ATTENDEE;CN=mertozer940@gmail.com;RSVP=TRUE:mailto:mertozer940@gmail.com ATTENDEE;CN=nurullahomerfb@outlook.com;RSVP=TRUE:mailto:nurullahomerfb@outl ook.com ATTENDEE;CN=karaguzelmert@gmail.com;RSVP=TRUE:mailto:karaguzelmert@gmail.co m ATTENDEE;CN=cagriartan@gmail.com;RSVP=TRUE:mailto:cagriartan@gmail.com ATTENDEE;CN=cevikbasismail84@gmail.com;RSVP=TRUE:mailto:cevikbasismail84@gm ail.com ATTENDEE;CN=lakcan199@gmail.com;RSVP=TRUE:mailto:lakcan199@gmail.com ATTENDEE;CN=gokhancapanoglu87@gmail.com;RSVP=TRUE:mailto:gokhancapanoglu87@ gmail.com ATTENDEE;CN=nurdanklcl@gmail.com;RSVP=TRUE:mailto:nurdanklcl@gmail.com ATTENDEE;CN=candenizbalkaya96@gmail.com;RSVP=TRUE:mailto:candenizbalkaya96@ gmail.com ATTENDEE;CN=ercankaya777@gmail.com;RSVP=TRUE:mailto:ercankaya777@gmail.com ATTENDEE;CN=ucaradem@gmail.com;RSVP=TRUE:mailto:ucaradem@gmail.com ATTENDEE;CN="hale ucus";RSVP=TRUE:mailto:b-hale.ucus@yo365.net ATTENDEE;CN=kamergulcin@gmail.com;RSVP=TRUE:mailto:kamergulcin@gmail.com ATTENDEE;CN=harun.arpaci@hotmail.com;RSVP=TRUE:mailto:harun.arpaci@hotmail. com ATTENDEE;CN=mineyilmaz45@gmail.com;RSVP=TRUE:mailto:mineyilmaz45@gmail.com ATTENDEE;CN=yildiranistem@gmail.com;RSVP=TRUE:mailto:yildiranistem@gmail.co m ATTENDEE;CN=serdarkulak@gmail.com;RSVP=TRUE:mailto:serdarkulak@gmail.com ATTENDEE;CN=atakan@wewalk.io;RSVP=TRUE:mailto:atakan@wewalk.io CLASS:PUBLIC CREATED:20200518T071810Z DESCRIPTION:Selamlar\,\n\n \n\nTeknolojiye\, bir de deneyim için yola çı kanların bakış açısıyla bakın. Toplantılarımızı Teams platformu nda yapıyoruz. Bunu da deniyoruz\, keşfediyoruz. Elbetteki başka progra m vardı\,hatta yıllardır kullanıyorduk ta sanki gibi gibi. Olan şuu\, deneyim için yola çıktık biz.\n\ntTeams uygulamasındaki bu toplantı mıza katılmanız için telefonunuzu\, bilgisayarınızı hiçbiri yoksa webi kullanabilirsiniz\, telefon çağrısı ile internetsiz katılma seç eneği yakında.\n\n \n\nLinki tıklayın ya da kopyalayın.\n\nWeb’den devam edebilirsiniz. İlk ekranda kamera mikrofon erişiminize izin vermel isiniz. Sonraki ekranda kamera mikrofonunuzu açıp kapatın ve adınızı yazıp katılın.\n\nBilgisayarınıza\, Windows ya da Mac\, uygulamayı yükleyerek devam edebilirsiniz. Bütün mobil platformlarda uygulama mevc ut ve bu uygulamalar üzerinden toplantıya katılabilirsiniz.\n\nKullanı cı adınız ve parolanız istenirse\, link eksik kopyalanmıştır. Parag raf seçme komutları ile linki seçip kopyalayın lütfen. Shift+aşağı ok yerine CTRL+Shift+aşağıok tuşları ile seçmelisiniz. Outlook üzer inde hazırlanan bu html verisi bazı e-posta iştencileri tarafından olm ası gerektiği gibi yorumlanmayabiliyor. Buna karşın\, eğer Teams topl antısına katılın ifadesi yerine URL’yi duyuyorsanız tetikte olun.\n \n \n\nHer hafta bu guide güncellenecektir\, sorularınızı lütfen beli rtin.\n\n\n\n\n___________________________________________________________ _____________________ \nMicrosoft Teams Toplantısına Katılın \nTeams hakkında bilgi edinin | Toplantı seçenekleri \n_____________ ___________________________________________________________________ \n DTEND;TZID="Turkey Standard Time":20200407T220000 DTSTAMP:20200426T193817Z DTSTART;TZID="Turkey Standard Time":20200407T210000 LAST-MODIFIED:20200518T071810Z ORGANIZER;CN="Olcay Asci":mailto:o365-olcay.asci@yo365.net PRIORITY:5 RRULE:FREQ=WEEKLY;BYDAY=TU SEQUENCE:5 SUMMARY;LANGUAGE=tr:En İyi Deneyim Teknoloji muhabbetleri TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000E67794B2D806D601000000000000000 010000000D3D6FB80B03ECA4CA2800C006B9AC853 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:\n\n\n\n\n
\n

Selamlar\,

\n

 \;

\n

Teknolojiye\, bir de deneyim için yola çıkanların bakış açısıyla bakın. Toplantılarımızı Teams platf ormunda yapıyoruz.\n Bunu da deniyoruz\, keşfediyoruz. Elbetteki başka program vardı\,hatta yıllardır kullanıyorduk ta sanki gibi gibi. Olan şuu\, deneyim için yola çıktık biz.

\n

tTeams uygu lamasındaki bu toplantımıza katılmanız için telefonunuzu\, bilgisaya rınızı hiçbiri yoksa webi kullanabilirsiniz\,\n telefon çağrısı il e internetsiz katılma seçeneği yakında.

\n

< /span> \;

\n

Linki tıklayın ya da kopyalayın.

\n

< span style="line-height:107%\;">Web’den devam edebilirsiniz. İlk ekranda kamera mikrofon erişimi nize izin vermelisiniz. Sonraki ekranda kamera mikrofonunuzu\n açıp kapa tın ve adınızı yazıp katılın.

\n

Bilgisayarını za\, Windows ya da Mac\, uygulamayı yükleyerek devam edebilirsiniz. Büt ün mobil platformlarda uygulama mevcut\n ve bu uygulamalar üzerinden top lantıya katılabilirsiniz.

\n

Kullanıcı adınız ve parolanız istenirse\, link eksik kopyalanmıştır. Paragraf seçme komut ları ile linki seçip kopyalayın\n lütfen. Shift+\;aşağıok yerine CTRL+\;Shift+\;aşağıok tuşları ile seçmelisiniz. Outlook üze rinde hazırlanan bu html verisi bazı e-posta iştencileri tarafından ol ması gerektiği gibi yorumlanmayabiliyor. Buna karşın\, eğer Teams top lantısına katılın ifadesi yerine\n URL’yi duyuyorsanız tetikte olun .

\n

 \;

\n

Her hafta bu guide g üncellenecektir\, sorularınızı lütfen belirtin.< /p>\n

\n

\n
\n
\n
____________ ____________________________________________________________________\n
\n\n__________________________________________________ ______________________________\n
\n\n\n\n X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:TENTATIVE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOSTARTCHECK:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:PT0M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20200518T071810Z DESCRIPTION:Üç haftalık bir seri olacağını söylemiştik\, bu hafta 2 . İle birlikteyiz.\nYazılım geliştirme süreçlerinde erişilebilirlik .\nErişilebilirlik\, bir ürünün ortaya çıkartılması esnasında\, b irçok aşamada başvurulan bir prensiptir ve bunun en kritik olanı ise y azılım geliştirme sürecidir. Bu süreçte\, elde edilen tasarımın\, erişilebilirlik kurallarına uyarak aktarılması önemli bir adımdır. Bu aşamada yaşanan sorunları\, görülen kayıpları ve sorunları çö zmek için gereken birkaç ipucunu paylaşmalarını isteyeceğiz kendiler inden. Konuklarımızla lezzetlenecek\, keyifli bir etkinlik için sizi de bekliyoruz. Bu etkinlikte hem ipuçlarımızı birleştireceğiz hem de y azılım geliştirme süreçlerinde erişilebilirliği katkılarınızla z engin bir şekilde ele alacağız.\n\n DTEND:20200505T190000Z DTSTAMP:20200504T200026Z DTSTART:20200505T180000Z LAST-MODIFIED:20200518T071810Z PRIORITY:5 RECURRENCE-ID:20200505T180000Z SEQUENCE:6 SUMMARY;LANGUAGE=tr:En İyi Deneyim Teknoloji muhabbetleri TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000E67794B2D806D601000000000000000 010000000D3D6FB80B03ECA4CA2800C006B9AC853 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:\n\n\n\n\n
\n

Üç haftalık bir seri olacağını söylemiştik\, bu hafta 2. İle birlikteyiz.
\nYaz ılım geliştirme süreçlerinde erişilebilirlik.
\nErişilebilirlik\ , bir ürünün ortaya çıkartılması esnasında\, birçok aşamada baş vurulan bir prensiptir ve bunun en kritik olanı ise yazılım geliştirme sürecidir. Bu süreçte\, elde edilen tasarımın\, erişilebilirlik kur allarına uyarak aktarılması önemli bir adımdır.\n Bu aşamada yaşan an sorunları\, görülen kayıpları ve sorunları çözmek için gereken birkaç ipucunu paylaşmalarını isteyeceğiz kendilerinden. Konuklarım ızla lezzetlenecek\, keyifli bir etkinlik için sizi de bekliyoruz. Bu et kinlikte hem ipuçlarımızı birleştireceğiz\n hem de yazılım gelişt irme süreçlerinde erişilebilirliği katkılarınızla zengin bir şekil de ele alacağız.

\n
\n\n\n X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:TENTATIVE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE BEGIN:VALARM TRIGGER:PT0M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20200518T071810Z DESCRIPTION:Erişilebilirliğin\, yardım kitapçıklarının son sayfalar ında ve yardım menülerinin gelişmiş bölümlerinde yer aldığı sür ece\, tam olarak ilerleme kaydedilemediğinin vurgulandığı bir toplant ıdan çıktık.\nKatılımcılarımız ile birlikte\, gerçekten işin i çinde olan kişileri sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Bu oturumda\, genelde sorunlarımızı belirttiğimizde\, şikayetlerimizi karşılayı p çözümünün peşinde koşan kişilerin en tepesindeki isimlere odakla nıyoruz.\nBu haftaki konuğumuz\, Gerçekten adını buraya yazarken ne k adar mutlu olduğumu tahmin edersiniz:\nProf. Dr. Kerem RIZVANOĞLU! \nKendisi ile erişilebilirlik standartlarını\, erişilebilirlik beya natlarını\, iş modelleri içerisindeki erişilebilirliği ve şimdiye k adar yapılan mücadele biçimlerini ele alacağız. Doğrusunu bulmaya ka fa yoracağız.\nDaha Sonra yetişirse\, erişilebilirlik için geliştiri len bir projenin ele alınış biçimini\, hem Kerem hoca ile Hem de diğe r konuğumuz olan:\nMCT Data İş geliştirme müdürü Mesut TOKGÖZ ile konuşacağız.\n\n DTEND:20200512T193000Z DTSTAMP:20200512T071950Z DTSTART:20200512T183000Z LAST-MODIFIED:20200518T071810Z PRIORITY:5 RECURRENCE-ID:20200512T180000Z SEQUENCE:8 SUMMARY;LANGUAGE=tr:En İyi Deneyim Teknoloji muhabbetleri TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000E67794B2D806D601000000000000000 010000000D3D6FB80B03ECA4CA2800C006B9AC853 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:\n\n\n\n\n
\n

Erişilebilirliği n\, yardım kitapçıklarının son sayfalarında ve yardım menülerinin gelişmiş bölümlerinde yer aldığı sürece\, tam olarak ilerleme kayd edilemediğinin vurgulandığı bir toplantıdan çıktık.
\nKatılım cılarımız ile birlikte\, gerçekten işin içinde olan kişileri sizler le buluşturmaya devam ediyoruz. Bu oturumda\, genelde sorunlarımızı be lirttiğimizde\, şikayetlerimizi karşılayıp çözümünün peşinde ko şan kişilerin en tepesindeki isimlere odaklanıyoruz.
\nBu haftaki ko nuğumuz\, Gerçekten adını buraya yazarken ne kadar mutlu olduğumu tah min edersiniz:
\nProf. Dr. Kerem RIZVANOĞLU! 🙂
\nKendisi ile e rişilebilirlik standartlarını\, erişilebilirlik beyanatlarını\, iş modelleri içerisindeki erişilebilirliği ve şimdiye kadar yapılan müc adele biçimlerini ele alacağız. Doğrusunu bulmaya kafa yoracağız.
\nDaha Sonra yetişirse\, erişilebilirlik için geliştirilen bir projen in ele alınış biçimini\, hem Kerem hoca ile Hem de diğer konuğumuz o lan:
\nMCT Data İş geliştirme müdürü Mesut TOKGÖZ ile konuşaca ğız.

\n
\n\n\n X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:TENTATIVE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE BEGIN:VALARM TRIGGER:PT0M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20200518T071810Z DESCRIPTION:Tam zamanında gelen çözümlerle girdiler hayatımıza. Mode rn teknolojiyi\, yardımcı teknoloji için bir araya getirdiler. Örnek p rojeler ortaya koydular. Bu konudaki deneyimlerini paylaşacaklar. Pilli g özlükten daha akıllıca fikirler için buluşalım. 🙂\nBu haftaki konuğumuz\, Betül Toklu.\nModern Assist Kütüphanem uygulamasının gel iştirme sürecinde bayrak taşıyanlardandı. Kendisiyle şu anki işleri ni de konuşacağız. Daha fazlası için yayına bekleriz. Katılım içi n aşağıya devam edin.\n\n DTEND:20200519T190000Z DTSTAMP:20200517T200416Z DTSTART:20200519T180000Z LAST-MODIFIED:20200518T071810Z PRIORITY:5 RECURRENCE-ID:20200519T180000Z SEQUENCE:9 SUMMARY;LANGUAGE=tr:En İyi Deneyim Teknoloji muhabbetleri TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000E67794B2D806D601000000000000000 010000000D3D6FB80B03ECA4CA2800C006B9AC853 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:\n\n\n\n\n
\n

Tam zamanında gel en \;çözümlerle \; \;girdiler \;hayatımıza. \;Mod ern teknolojiyi\, \;yardımcı teknoloji için bir araya getirdiler.&n bsp\;Örnek projeler \;ortaya koydular. Bu konudaki deneyimlerini payl aşacaklar. Pilli gözlükten daha akıllıca fikirler\n için buluşalım . 🙂
\nBu haftaki konuğumuz\, Betül Toklu.
\nModern Assist Kü tüphanem uygulamasının geliştirme sürecinde bayrak taşıyanlardandı . Kendisiyle şu anki işlerini de konuşacağız. Daha fazlası için yay ına bekleriz. Katılım için aşağıya devam edin.

\n
\n \n\n X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:TENTATIVE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE BEGIN:VALARM TRIGGER:PT0M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR